Kontakt


K&K Herbal Poland S.A.
ul. Limanonwiskego 1A/8
32-020 Wieliczka
 
tel/fax: 12 251 48 14
mail: biuro@kkpoland.pl

Instrukcja używania Enterosgelu

 
 
łyżka
 
Informacje ważne przed zażyciem wyrobu medycznego Enterosgel®

Nie należy zażywać tego wyrobu medycznego jeżeli u pacjenta w wywiadzie stwierdzi się atonię jelit. Pacjent powinien poinformować swojego lekarza, że zażywa ten wyrób medyczny.
Dzieci: Skuteczność i bezpieczeństwo wyrobu medycznego Enterosgel® potwierdzono u dzieci. Wyrób medyczny Enterosgel® można podawać dzieciom zgodnie z zaleceniami w niniejszej instrukcji użycia.

Jak zażywać wyrób medyczny Enterosgel®?
Zaleca się zażywanie wyrobu medycznego Enterosgel® wraz z pojawieniem się pierwszych objawów choroby.
Wyrób medyczny Enterosgel® należy zażywać doustnie 1–2 godzin przed lub po posiłku. W trakcie zażywania tego produktu zaleca się wypicie odpowiedniej ilości wody lub rozcieńczenie dawki wyrobu medycznego w połowie szklanki wody przed jego zażyciem.

Standardowy schemat dawkowania w zależności od wieku:

Dorośli:
15 g (1 saszetka lub 1 łyżka stołowa) 3 razy dziennie (45 g/ dobę).

Dzieci:
• powyżej 5 roku życia: 10–15 g (2–3 łyżeczki do herbaty) 3 razy dziennie (30–45 g/dobę);
• 1–5 rok życia: 5–10 g (1–2 łyżeczki do herbaty) 3 razy dziennie (15–30 g/dobę);
• poniżej 1 roku życia: 1,7 g (1/3 łyżeczki do herba¬ty) przed karmieniem, do 6 razy na dobę (do 10 g/dobę). Pojedynczą dawkę wyrobu medycznego Enterosgel® można zmieszać przed użyciem z mlekiem matki, wodą, sokiem lub półpłynnym pokarmem dla niemowląt (w proporcji 1:3).

Ostra biegunka
Pierwsze zażycie: 2 standardowe dawki pojedyncze, a następnie pojedyncza dawka po każdym stolcu. Po zakończeniu biegunki, zaleca się dalsze stosowanie wyrobu medycznego Enterosgel® przez 5 dni w takiej samej standardowej dawce odpowiedniej do wieku.

Ciężkie zatrucie i intoksykacja
W trakcie pierwszych trzech dni leczenia standardową jednorazową dawkę można zwiększyć dwukrotnie.

Profilaktyka miażdżycy i choroby wieńcowej
Dorośli: 1 standardowa pojedyncza dawka 3 razy dziennie przez 4–6 tygodni.

Profilaktyka przewlekłej intoksykacji u osób mieszkających w złych warunkach środowiskowych lub pracujących w miejscach, w których są poddawane ekspozycji na szkodliwe czynniki zawodowe
2 dawki standardowe na dobę lub 1 dawka pojedyncza 2 razy dziennie przez 7–10 dni co miesiąc.

Profilaktyczne odtrucie organizmu
1 dawka standardowa 3 razy na dobę przez 10–14 dni. Zaleca się powtórzenie cyklu detoksykacji 3–6 razy w ciągu roku.

Zalecenia dotyczące czasu trwania leczenia
W przypadku ostrego zatrucia zaleca się zażywanie wyrobu medycznego Enterosgel® przez 3–5 dni.
W przypadku ciągłej ekspozycji na substancje toksyczne lub alergii, zaleca się zażywanie wyrobu medycznego Enterosgel® przez 2–3 tygodni.

Pominięcie zażycia wyrobu medycznego Enterosgel®
Nie należy przejmować się pominiętą dawką. Należy kontynuować zażywanie wyrobu medycznego Enterosgel® wg ustalonego schematu dawkowania.

Przeciwwskazania
Atonia jelit.

Możliwe działania niepożądane wyrobu medycznego Enterosgel®
Bardzo rzadko mogą wystąpić nudności lub zaparcia.

Ciąża i okres karmienia piersią
Wyrób medyczny Enterosgel® może być zażywany w trakcie ciąży i podczas karmienia piersią.

Stosowanie z innymi lekami
Nie ma dostępnych danych, potwierdzających osłabienie działania terapeutycznego jakiego¬kolwiek produktu leczniczego zażywanego rów¬nocześnie z wyrobem medycznym Enterosgel®.

Przypadkowe zażycie większej niż zalecana dawki wyrobu medycznego Enterosgel®
Nie opisano przypadków przedawkowania. Wyrób medyczny Enterosgel® jest dobrze tolerowany w wyższych dawkach przez pacjentów, łącznie z niemowlętami.

Wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługę urządzeń
Wyrób medyczny Enterosgel® nie wywiera wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów ani szybkość reakcji psychomotorycznych.